Okno serologiczne

Wczesna diagnostyka boreliozy bywa problematyczna ze względu na tzw. okno serologiczne. Jest to okres od początku infekcji do wytworzenia przez organizm wykrywalnych przeciwciał.

Kiedy wykonać badanie?

W przypadku boreliozy okno serologiczne trwa średnio 4 tygodnie. Wykonanie badań w czasie krótszym niż 4 tygodnie od ukąszenia przez kleszcza stwarza ryzyko uzyskania wyniku fałszywie negatywnego.

Wykonując badanie na boreliozę należy pamiętać, aby nie robić tego bezpośrednio po ukłuciu kleszcza, należy odczekać minimum 4 tygodnie.