Antybiotyki stosowane w leczeniu boreliozy – część 1

Doksycyklina

Doksycyklina jest zwykle traktowana jako antybiotyk pierwszego wyboru w leczeniu boreliozy. Jest tetracykliną i należy do grupy leków o działaniu bakteriostatycznym. Mechanizm jej działania polega na blokowaniu biosyntezy białek bakteryjnych. Odbywa się to poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów – struktur komórkowych niezbędnych do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych.

Doksycyklina wykazuje szerokie spektrum przeciwbakteryjne: Brucella; Mycoplasma; Pasteurella tularensis; Chlamydia; Ureaplasma; Neisseria gonorrhoeae; Leptospira; Actinomyces; Haemophilus; Rickettsia; Borrelia; Treponema; Yersinia; Legionella; Campylobacter; Vibrio; Listeria; ziarenkowce Gram-dodatnie i Gram-ujemne; Moraxella catarrhalis; paciorkowce, w tym Streptococcus pneumoniae (występują szczepy oporne); Gram-ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (występują szczepy oporne) z wyjątkiem Proteus, Providencia i Serratia; gronkowce; beztlenowce Propionibacterium, Clostridium i Bacteroides fragilis (występują szczepy oporne). W przypadku boreliozy doksycyklinę podaje się zazwyczaj 2 razy dziennie po 100 mg przez 14–28 dni.

Po podaniu doustnym doksycyklina wchłania się szybko i dobrze z przewodu pokarmowego (tmax – ok. 2 h). Dieta mleczna i alkohol mogą zmniejszać jej wchłanianie. Dobrze przenika m.in. do macicy, jajników, płuc, zatok, żółci, przez łożysko i do pokarmu kobiecego. Słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Około 50% leku jest metabolizowane w wątrobie (t1/2 wynosi 18–22 h, w przypadku uszkodzenia nerek ulega wydłużeniu do 25 h). Wydalana jest przez nerki i częściowo z żółcią. Przy prawidłowej czynności nerek 40% dawki wydalane jest w ciągu 72 h. W przypadku niewydolności nerek odsetek ten zmniejsza się do 1–5% w ciągu 72 h.

Przeciwskazania

Doksycykliny bezwzględnie nie można stosować u dzieci do 12. roku życia – ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwoju zębów lub kośćca. Doksycyklina stosowana w trakcie rozwoju zębów może spowodować trwałą zmianę ich zabarwienia lub ich uszkodzenie. Podczas leczenia należy unikać nasłonecznienia lub sztucznego napromieniania UV (np. solarium) – ze względu na możliwość występowania fotodermatoz. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z niewydolnością wątroby lub stosujące inne leki hepatotoksyczne, z zaburzeniami krzepliwości krwi lub niewydolnością nerek.

W przypadku stosowania długotrwałego należy kontrolować obraz krwi oraz czynność wątroby i nerek. Antybiotyki o tak szerokim spektrum działania jak doksycyklina mogą niekiedy wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Jest to szczególna postać biegunki poantybiotykowej, pojawiająca się w trakcie lub po zakończeniu antybiotykoterapii. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit jest chorobą potencjalnie groźną, która może doprowadzić m.in. do perforacji jelita grubego, czyli do jego przedziurawienia.

Dowiedz się więcej na temat leczenia boreliozy: https://boreliozaonline.pl/leczenie-boreliozy/

Źródła:

https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=248

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/rzekomobloniaste-zapalenie-jelit-przyczyny-objawy-i-leczenie_34474.html

antyneuronalne.pl alergiczne.info autoprzeciwciala.info kalpro.pl