Antybiotyki stosowane w leczeniu boreliozy – część 4

Azytromecyna

Azytromecyna jest antybiotykiem azalidowym, pochodna erytromycyny, zaliczany do makrolidów nowej generacji. W przypadku boreliozy zalecana jest wyłącznie w przypadku oporności na antybiotyki b-laktamowe, tylko w rumieniu wędrującym, gdzie ma potwierdzoną skuteczność (3 razy dziennie w dawce 500 mg,dzieci: 50 mg na kilogram masy ciała dziennie)

Działa bakteriostatycznie, a w większych dawkach bakteriobójczo. Mechanizm działania azytromycyny polega na hamowaniu syntezy białka w komórce bakteryjnej w wyniku przyłączenia do podjednostki 50S rybosomu i zaburzaniu wydłużania łańcucha białkowego (rybosom jest to element komórki, służący do wytwarzania białek, zbudowany z dwóch podjednostek – dużej 50S i małej 30S). Ponieważ dochodzi do zahamowania rozwoju komórki, a nie jej zabicia, makrolidy są antybiotykami bakteriostatycznymi.

Azytromycyna dobrze się wchłania po podaniu doustnym.  Ulega dystrybucji w całym ustroju. Dobrze przenika do płynu otrzewnowego, wątroby, żółci, moczu, gruczołu krokowego, wydzieliny drzewa oskrzelowego, opłucnej, płynu stawowego. Przenika do OUN, ale nie osiąga stężeń terapeutycznych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Z tego powodu nie stosuje się jej w leczeniu neuroboreliozy.

Azytromecynę stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje. Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, ostre bakteryjne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, śródmiąższowe i odoskrzelowe zapalenie płuc, zapalenie zatok, gardła, migdałków, ucha środkowego. Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec, wtórne, ropne zapalenie skóry oraz rumień wędrujący, trądzik pospolity. Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane, niegonokokowe zapalenie cewki moczowej oraz zapalenie szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis. Miejscowo do worka spojówkowego. Zapalenie spojówek wywołane przez wrażliwe drobnoustroje: ropne zapalenie spojówek i jaglicze zapalenie spojówek wywołane przez Ch. trachomatis.

Dowiedz się więcej na temat leczenia boreliozy: https://boreliozaonline.pl/leczenie-boreliozy/

Źródło:

https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=114

antyneuronalne.pl alergiczne.info autoprzeciwciala.info kalpro.pl