Blog

01 | 12

Innowacyjny preparat i nowe możliwości zapobiegania boreliozie

Jesień wiąże się z naszymi ulubionymi zajęciami – grzybobraniem i relaksującymi spacerami po lesie. Niestety czyha na nas wtedy niebezpieczeństwo, jakim są bytujące na roślinach kleszcze. Czy jest szansa na powstanie szczepionki, chroniącej przed szkodliwymi skutkami ukąszenia tego pajęczaka? Od 5 lat na rynku dostępna jest […]

24 | 11

Diagnostyka neuroboreliozy – wyliczanie współczynnika wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał

Wstęp Pierwsze podejrzenia, że ukłucie przez kleszcza może skutkować występowaniem niektórych znanych dzisiaj objawów, pojawiły się na początku XX wieku. Na spotkaniu Szwedzkiego Towarzystwa Dermatologii w 1909 roku Arvid Afzelius przedstawił wyniki swoich badań nad rumieniem wędrującym i zasugerował, że może mieć on związek z […]

17 | 11

Diagnostyka neuroboreliozy – oznaczanie wewnątrzoponowej syntezy testem blot

1.Wstęp Diagnostyka neuroboreliozy opiera się m.in. na wyliczeniu współczynnika wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał anty-Borrelia (CSQrel.). Badanie to włączone jest oficjalnie w kryteria rozpoznania neuroboreliozy. Wyliczenie wskaźnika wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał wiąże się z pobraniem dwóch próbek – płynu […]

10 | 11

Objawy boreliozy: neuroborelioza

Neuroborelioza może pojawić się w dowolnym momencie rozwoju choroby z Lyme. Na początku zwykle manifestuje się aseptycznym zapaleniem opon mózgowych, a także porażeniem nerwów czaszki i nerwów obwodowych [1, 2]. W przypadku braku jednego lub więcej z tych objawów diagnoza nie jest prosta [2, 3]. Zazwyczaj najbardziej wyraźnym objawem […]

03 | 11

Objawy boreliozy: rumień wędrujący – erythema migrans

Obraz kliniczny boreliozy jest bardzo zróżnicowany i trudno jednoznacznie określić specyficzne objawy choroby z Lyme. W zasadzie jedynym charakterystycznym symptomem jest rumień wędrujący (erythema migrans – EM), który pojawia się najczęściej w miejscu ukłucia kleszcza. EM występuje u ludzi w każdym wieku, niezależnie od płci. […]

27 | 10

Objawy boreliozy: zapalenie mięśnia sercowego – Lyme carditis

Lyme carditis (LC) charakteryzuje się blokami przedsionkowo-komorowymi, wynikającymi z zaburzeń przewodzenia [1]. Zwykle nieprawidłowościom czynności serca nie towarzyszą objawy kliniczne, więc są one wykrywane przypadkowo w trakcie diagnostyki innych postaci boreliozy z Lyme. U pacjentów leczonych antybiotykami objawy te ustępują […]

20 | 10

Objawy boreliozy: Borrelial lymphocytoma

Rzadziej występującym objawem boreliozy jest Borrelial lymphocytoma – czerwony obrzęk o średnicy do kilku centymetrów, składający się z gęstych nacieków limfocytarnych [1–4]. Są to nacieki poliklonalne z przewagą limfocytów B. Zmiana najczęściej znajduje się na małżowinie usznej oraz w okolicach sutka [1–4]. Ten rzadki […]

13 | 10

Objawy boreliozy: atopowe zapalenie skóry (ACA)

Stosunkowo częstym objawem skórnym przewlekłej boreliozy z Lyme, który nie ustępuje samoistnie, jest zanikowe zapalenie skóry (acrodermatitis chronica atrophicans). Zmiany obserwuje się najczęściej po stronach prostownika rąk i stóp. Początkowo są one zwykle jednostronne, później mogą stać się bardziej lub mniej symetryczne. U […]

1 2 3 4 5
antyneuronalne.pl alergiczne.info autoprzeciwciala.info kalpro.pl