Czy doczekamy się szczepionki przeciwko boreliozie (część 1)

Dwie dekady po wycofaniu szczepionki LYMErix przeciwko boreliozie naukowcy pracują nad nowymi preparatami immunologicznymi, aby walczyć z infekcją, która według szacunków ekspertów każdego roku dotyka prawie pół miliona ludzi. Poprzednia szczepionka została wycofana pomimo braku dowodów na podsuwane przez lobby antyszczepionkowe tezy o wzroście zapadalności na przewlekłe zapalenie stawów po szczepieniu przeciwko boreliozie. Do Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) wpłynęło wówczas 905 zgłoszeń tzw. niepożądanych odczynów poszczepiennych na 1,4 miliona podanych dawek (0,065%) i nie uzyskano żadnego dowodu na wzrost zachorowalności na zapalenie stawów na skutek przyjęcia szczepionki. Mimo to w 2002 r. zdecydowano się preparat wycofać.

Amerykańska agencja rządowa CDC (Centers for Disease Control and Prevention) twierdzi, że każdego roku otrzymuje około 30 tysięcy zgłoszeń przypadków boreliozy, ale zauważa również, że nie odzwierciedla to rzeczywistej liczby chorych. Analiza oparta na prywatnych roszczeniach ubezpieczeniowych, przeprowadzona przez badaczy CDC, oszacowała, że każdego roku 476 tysięcy osób w USA jest poddawanych diagnostyce i leczonych z powodu tej choroby odkleszczowej (z czego niektórzy są leczeni jedynie na podstawie objawów – bez potwierdzenia laboratoryjnego). Niedawny raport organizacji non profit FAIR Health, która bada koszty i zasięg opieki zdrowotnej, wykazał, że od 2007 do 2021 r. rozpoznawalność boreliozy wzrosła o 357% w regionach wiejskich i o 65% na obszarach miejskich.

Wzrost liczby zachorowań i stale rosnąca świadomość społeczna zachęciły naukowców do prac badawczych nad profilaktyką boreliozy. „Medyczna potrzeba szczepień przeciwko boreliozie stale rośnie wraz z poszerzaniem się zasięgu geograficznego choroby” – powiedzieli przedstawicie firm Pfizer i Valneva w komunikacie prasowym z lipca 2022 r.

W kolejnych artykułach podsumujemy aktualne projekty naukowe, mające na celu wprowadzenie do obrotu szczepionek przeciwko boreliozie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl