Diagnostyka boreliozy

Diagnostyka boreliozy jest tematem wzbudzającym wśród pacjentów wiele emocji. Decyzja o rozpoznaniu i leczeniu boreliozy powinna być podejmowana wyłącznie przez lekarza. Osoba, która znalazła na swoim ciele kleszcza i obserwuje niepokojące objawy, powinna zgłosić się do specjalisty i jemu pozostawić diagnozowanie boreliozy. Lekarz na podstawie rozmowy i oceny symptomów podejmuje decyzję o dodatkowych badaniach i ewentualnym leczeniu.

Jakie badanie na boreliozę należy wykonać?

Często zadawanymi pytaniami są: Jak rozpoznać boreliozę? Jak powinna wyglądać właściwa diagnostyka boreliozy?

O pewnym rozpoznaniu boreliozy możemy mówić tylko w jednym przypadku – gdy u pacjenta stwierdzony zostanie rumień wędrujący. Rumień wędrujący jest na tyle specyficznym objawem, że jego obecność na skórze pozwala mówić o rozpoznaniu choroby bez konieczności wykonywania badań krwi w kierunku boreliozy.

Podsumowując, jeśli podejrzewana jest borelioza, badanie krwi w kierunku specyficznych przeciwciał jest niezbędne w celu postawienia diagnozy.

Jak rozpoznać boreliozę?

Zastanawiacie się, jak wykryć boreliozę? Niestety nie u każdej osoby, u której doszło do zakażenia Borrelią, pojawi się rumień wędrujący. Wtedy jako pierwsze pojawiają się niespecyficzne objawy, czyli takie, które obserwuje się również w przebiegu innych chorób. Najczęstsze objawy boreliozy to: bóle mięśni, stawów, gorączka, ogólne osłabienie. W takiej sytuacji powinien być wykonany test na boreliozę oparty o odpowiednie badania laboratoryjne.

Sprawdź, gdzie zrobisz test w kierunku boreliozy


Badanie krwi na boreliozę

Ludzie po ukłuciu przez kleszcza zastanawiają się często: Jakie badania krwi wykonać w celu wykrycia boreliozy? Badanie w kierunku boreliozy polega na wykryciu w krwi pacjenta obecności specyficznych przeciwciał anty-Borrelia w klasie borelioza IgM oraz borelioza IgG. Badania krwi na boreliozę wykonują laboratoria diagnostyczne dysponujące odpowiednimi testami. Obecnie rekomendowane badania na boreliozę obejmują: test ELISA jako badanie pierwszego wyboru (test przesiewowy) oraz test Western Blot jako badanie potwierdzające dodatni wynik testu ELISA.

Stwierdzenie charakterystycznych objawów oraz wykrycie specyficznych przeciwciał w krwi ułatwia lekarzowi rozpoznanie boreliozy i upoważnia lekarza do włączenia antybiotykoterapii. Jeżeli leczenie przynosi poprawę obrazu klinicznego, oznacza to, że diagnoza była trafna. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której objawy wynikają z innych przyczyn (np. choroby reumatoidalnej), a obecne przeciwciała anty-Borrelia są wynikiem infekcji przebytej w przeszłości. Antybiotykoterapia nie przyniesie wówczas pożądanych skutków. Uważa się zatem, że jeżeli dwukrotna antybiotykoterapia nie przynosi ulgi pacjentowi, to należy rozważyć inne przyczyny. Dlatego, w celu rozpoznania zakażenia, powinno się wykonać badanie krwi. Borelioza odpowiednio wcześnie wykryta jest chorobą całkowicie wyleczalną.

Sprawdź także:

Diagnostyka – borelioza

Diagnostyka boreliozy opiera się na testach serologicznych, w których wykrywa się przeciwciała produkowane przez układ immunologiczny. Rozpoznanie rumienia wędrującego spełnia kryterium rozpoznania choroby bez konieczności wykonywania badań laboratoryjnych, natomiast w przypadku pojawienia się innych objawów – należy wykonać test na boreliozę.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) laboratoryjna diagnostyka boreliozy polega na wykryciu specyficznych przeciwciał klasy IgM oraz IgG w surowicy pacjenta. W tym celu PTEiLChZ zaleca dwuetapową strategię diagnozowania boreliozy:

Test immunoenzymatyczny ELISA – I etap

W pierwszym etapie  diagnostyki boreliozy należy wykonać immunoenzymatyczny test ELISA  borelioza równolegle w klasie IgG oraz IgM. Są to testy wysokoczułe, co oznacza, że niemal każda próbka krwi pobrana od osoby z chorobą z Lyme wykaże wynik pozytywny. Jeśli natomiast wynik testu ELISA borelioza w obu klasach jest ujemny, prawdopodobieństwo, że osoba choruje na boreliozę, jest bardzo małe i dalsze badania nie są zalecane. Zdarza się, że wynik testu ELISA jest fałszywie pozytywny u osób zdrowych, dlatego każdy wynik pozytywny lub graniczny (nazywany również „wątpliwym”) należy bezwzględnie potwierdzić w drugim etapie.

Test Westernblot – II etap

W drugim etapie diagnostyki boreliozy należy wykorzystać test Western blot borelioza (lub nowszej generacji testy Lineblot). W odróżnieniu od techniki ELISA, Western blot  gwarantuje przede wszystkim specyficzność. Oznacza to, że wynik dodatni badania możliwy jest do uzyskania tylko u osób, które zetknęły się z bakterią Borrelia. Western blot borelioza pozwala na weryfikację wyniku testu ELISA.

Borelioza diagnostyka – trudności

Metody ELISA i Western blot wzajemnie się uzupełniają. Nie powinno się zatem wykonywać jedynie testu Western blot z pominięciem testu ELISA, ponieważ w ten sposób zwiększa się możliwość wystąpienia błędów diagnostycznych.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl