Diagnostyka boreliozy

jak zdiagnozować boreliozę

Diagnostyka boreliozy jest tematem wzbudzającym wśród pacjentów wiele emocji. Decyzja o rozpoznaniu i leczeniu boreliozy powinna być podejmowana wyłącznie przez lekarza. Osoba, która znalazła na swoim ciele kleszcza i obserwuje niepokojące objawy, powinna zgłosić się do specjalisty i jemu pozostawić diagnozowanie boreliozy. Lekarz na podstawie rozmowy i oceny symptomów podejmuje decyzję o dodatkowych badaniach i ewentualnym leczeniu.

Diagnostyka – borelioza

Diagnostyka boreliozy opiera się na testach serologicznych, w których wykrywa się przeciwciała produkowane przez układ immunologiczny. Rozpoznanie rumienia wędrującego spełnia kryterium rozpoznania choroby bez konieczności wykonywania badań laboratoryjnych, natomiast w przypadku pojawienia się innych objawów – należy wykonać test na boreliozę.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) laboratoryjna diagnostyka boreliozy polega na wykryciu specyficznych przeciwciał klasy IgM oraz IgG w surowicy pacjenta. W tym celu PTEiLChZ zaleca dwuetapową strategię diagnozowania boreliozy:

Test immunoenzymatyczny ELISA – I etap

W pierwszym etapie  diagnostyki boreliozy należy wykonać immunoenzymatyczny test ELISA  borelioza równolegle w klasie IgG oraz IgM. Są to testy wysokoczułe, co oznacza, że niemal każda próbka krwi pobrana od osoby z chorobą z Lyme wykaże wynik pozytywny. Jeśli natomiast wynik testu ELISA borelioza w obu klasach jest ujemny, prawdopodobieństwo, że osoba choruje na boreliozę, jest bardzo małe i dalsze badania nie są zalecane. Zdarza się, że wynik testu ELISA jest fałszywie pozytywny u osób zdrowych, dlatego każdy wynik pozytywny lub graniczny (nazywany również „wątpliwym”) należy bezwzględnie potwierdzić w drugim etapie.

Test Westernblot – II etap

W drugim etapie diagnostyki boreliozy należy wykorzystać test Western blot borelioza (lub nowszej generacji testy Lineblot). W odróżnieniu od techniki ELISA, Western blot  gwarantuje przede wszystkim specyficzność. Oznacza to, że wynik dodatni badania możliwy jest do uzyskania tylko u osób, które zetknęły się z bakterią Borrelia. Western blot borelioza pozwala na weryfikację wyniku testu ELISA.

Borelioza diagnostyka – trudności

Metody ELISA i Western blot wzajemnie się uzupełniają. Nie powinno się zatem wykonywać jedynie testu Western blot z pominięciem testu ELISA, ponieważ w ten sposób zwiększa się możliwość wystąpienia błędów diagnostycznych.

antyneuronalne.pl alergiczne.info autoprzeciwciala.info kalpro.pl