Epidemiologia boreliozy w Polsce

Za większą liczbę kleszczy w danym rejonie odpowiadają głównie przyjazne warunki do bytowania tych pajęczaków. Odpowiednia wilgotność, temperatura, roślinność oraz obecność zwierząt sprawiają, że w pewnych okolicach kleszczom łatwiej jest żyć i się rozmnażać. Z tego względu najczęstszym miejscem ich występowania są lasy – głównie liściaste, tereny podmokłe, łąki, polany czy ogródki. Szczególnie narażeni na ukąszenie przez tego pajęczaka są leśnicy i pracownicy przemysłu leśnego, a także rolnicy i osoby zamieszkujące w pobliżu obszarów zieleni.

Mimo iż kleszcze mogą występować wszędzie, są miejsca, gdzie tych pajęczaków jest zdecydowanie więcej. Według raportów WHO najwięcej zachorowań na boreliozę odnotowuje się w Rosji, Skandynawii, Ameryce Północnej, Australii i Europie Środkowej. Europa jest jednym z endemicznych terenów występowania boreliozy. W Polsce w 2016 r. odnotowano ok. 21 tys. przypadków tej choroby. W naszym kraju za rejony z najwyższą wykrywalnością boreliozy uważa się Mazury, Suwalszczyznę oraz województwa zachodniopomorskie i podlaskie. Niekiedy mówi się, że pod tym względem są to w Polsce rejony endemiczne. Nie oznacza to jednak, że poza nimi borelioza się nie pojawia. Statystyki te mogą przemawiać m.in. za tym, że na pozostałych terenach Polski rozpoznanie tej choroby zachodzi w mniejszym stopniu lub brakuje odpowiedniej ewidencji kolejnych przypadków. Nie można jednoznacznie wyznaczyć obszarów bezpiecznych, na których kleszcze zakażone krętkami Borrelia zdecydowanie nie występują. Aby uniknąć ukąszenia przez kleszcza, należy więc w każdej sytuacji pamiętać o przestrzeganiu zaleceń, o których więcej można dowiedzieć się tutaj: http://boreliozaonline.pl/jak-uchronic-sie-przed-borelioza/

 

Źródła:

http://www.who.int/ith/diseases/lyme/en/

http://laboratoria.net/pl/home/Borelioza%20-%20niebezpieczna%20choroba%20z%20Lyme.%20Og%C3%B3lna%20charakterystyka%20i%20diagnostyka%20laboratoryjna%20zaka%C5%BCenia.;15101.html

antyneuronalne.pl alergiczne.info autoprzeciwciala.info kalpro.pl