Jakie są zalecenia ekspertów w kwestii leczenia boreliozy

Borelioza jest wielonarządową chorobą wywoływaną przez krętki Borrelia. Do dzisiaj opisano 18 potencjalnie patogennych dla człowieka genogatunków tych bakterii, z czego w Europie najczęstszymi są:

 • burgdorferi s.s.
 • afzelii
 • garinii
 • spielmanii.

W zależności od lokalizacji toczącej się infekcji wyróżnia się następujące postacie boreliozy:

 • rumień wędrujący
 • borrelial lymphoma
 • przewlekłe zanikowe zapalenie skóry (ACA – acrodermatitis chronica atrophicans)
 • Lyme carditis
 • Lyme arthritis
 • neuroboreliozę.

Wszystkie wymagają leczenia antybiotykiem według zalecanych przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) schematów:

 1. Leczenie rumienia wędrującego

Rumień wędrujący należy leczyć doksycykliną (2 × 100 mg), amoksycyliną (1,5–2,0 g na dobę) albo aksetylem cefuroksymu (2 × 500 mg) przez 14–28 dni. Dopuszcza się również azytromycynę (2 × 250 mg) przez 5–10 dni.

 1. Leczenie borrelial lymphoma

Borrelial lymphoma należy leczyć doksycykliną (2 × 100 mg), amoksycyliną (1,5–2,0 g na dobę) albo aksetylem cefuroksymu (2 × 500 mg) przez 14–28 dni.

 1. Leczenie ACA

W przypadku ACA antybiotykoterapia trwa 14–21 dni. Za skuteczne uznaje się leczenie doksycykliną (2 × 100 mg p.o.), ceftriaxonem (2,0 g na dobę), amoksycyliną (1,5–2,0 g na dobę p.o.) albo aksetylem cefuroksymu (2 × 500 mg).

 1. Leczenie Lyme carditis

Lyme carditis należy leczyć doksycykliną (2 × 100 mg), amoksycyliną (1,5–2,0 g na dobę) albo ceftriaxonem (2,0 g na dobę). Leczenie trwa 28–30 dni. Rokowanie według PTEiLChZ jest dobre, u 90% chorych dolegliwości mijają.

 1. Leczenie Lyme arthritis

Lyme arthritis należy leczyć doksycykliną (2 × 100 mg) lub ceftriaxonem (2,0 g na dobę). Leczenie trwa 28–30 dni.

 1. Leczenie neuroboreliozy

Neuroboreliozę należy leczyć różnymi schematami w zależności od postaci choroby:

 • porażenie nerwów czaszkowych – doksycyklina (2 × 100 mg) przez 14–28 dni
 • meningitis, radikulopatia, vasculitis – doksycyklina (2 × 100 mg) lub ceftriaxon i.v. (2,0 g na dobę) przez 14–28 dni
 • encephalomyelitis, radiculoneuritis, meningitis, occlusive vasculitis, cerebral infarct – ceftriaxon (2,0 g na dobę) przez 21–28 dni.

Nie zaleca się profilaktycznej antybiotykoterapii po ukłuciu kleszcza. Wyjątek stanowią pokłucia mnogie w rejonach endemicznych. W przypadku braku skuteczności leczenia warto rozważyć inne przyczyny dolegliwości u pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl