X

Monitorowanie skuteczności leczenia boreliozy

Najlepszym dowodem na skuteczność antybiotykoterapii jest remisja objawów klinicznych. Uważa się, że jeżeli dwukrotne leczenie nie przyniosło pożądanych efektów, należy rozważyć inne przyczyny dolegliwości pacjenta. Częstym błędem jest powtarzanie badań (zarówno ELISA, jak i Westernblot) po zakończonej terapii. Pamiętać należy, że przeciwciała obecne są w ludzkiej surowicy nawet wiele lat, dlatego ich utrzymywanie się lub niewielki wzrost nie świadczą o niepowodzeniu leczenia.

W ostatnich latach pojawiły się jednak informacje naukowe sugerujące, iż ilościowe oznaczanie przeciwciał anty-VlsE może być narzędziem pomocnym w monitorowaniu aktywności choroby. Przeciwciała anty-VlsE są jednymi z wielu, które układ immunologiczny człowieka produkuje w efekcie zakażenia. W odróżnieniu od pozostałych szybko zanikają po leczeniu, dlatego ich monitorowanie wydaje się pomocne w ocenie skuteczności terapii (Philipp et al. 2005, Marangoni et al. 2006).
Test EUROIMMUN Lyme Trace ELISA został zaprojektowany w celu oznaczania przeciwciał anty-VlsE. W odróżnieniu od innych istniejących rozwiązań, test Lyme Trace ELISA oparty jest o VlsE z B. burgdorferii (szczep amerykański, występujący również w Europie) oraz B. afzelii (szczep europejski), co znacząco zmniejsza ryzyko uzyskania wyników fałszywie ujemnych. Podstawowym celem badania jest monitorowanie poziomu przeciwciał anty-VlsE.

Znajdź najbliższe laboratorium wykonujące testy Lyme Trace

Obecnie badanie to nie jest uwzględnione w żadnych kryteriach, dlatego jest ono narzędziem dodatkowym/pomocniczym. W  jednej z prac (Philipp et al. 2005) zbadano dynamikę przeciwciał anty-VlsE u 120 pacjentów z potwierdzoną klinicznie boreliozą, u których wdrożono antybiotykoterapię. U 91% zaobserwowano całkowity lub znaczący spadek przeciwciał anty-VlsE w okresie 12-15 miesięcy po leczeniu.

Opierając się na dostępnych badaniach, można zaproponować następującą strategię:

  • badanie przeciwciał anty-VlsE – przed wdrożeniem antybiotykoterapii (po wykonaniu diagnostyki zgodnej z obowiązującymi standardami)
  • badanie przeciwciał anty-VlsE – 6 miesięcy po leczeniu
  • badanie przeciwciał anty-VlsE – 12 miesięcy po leczeniu

ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY POZ
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY SZPITAL ZAKAŹNY
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/Szpitale

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl