X

Monitorowanie skuteczności leczenia boreliozy

Najlepszym dowodem na skuteczność antybiotykoterapii jest remisja objawów klinicznych. Jeżeli dwukrotne leczenie nie przyniosło pożądanych efektów, należy rozważyć inne przyczyny dolegliwości pacjenta. Przeciwciała anty-Borrelia mogą być obecne w ludzkiej surowicy nawet wiele lat, dlatego ich utrzymywanie się nie świadczy o niepowodzeniu leczenia. Klasyczne testy serologiczne (ELISA oraz Westernblot) nie powinny być zatem stosowane do monitorowania skuteczności leczenia.

W 2001 r. w jednej z prac (Philipp et al.) przedstawiono dowody na to, że poziom przeciwciał anty-VlsE u chorych na boreliozę rezusów i psów dynamicznie spada po wdrożonej antybiotykoterapii.

Wspomniane badania pozwoliły zatem przypuszczać, że monospecyficzne oznaczanie przeciwciał anty-VlsE może być przydatne w monitorowaniu skuteczności leczenia boreliozy. Cztery lata później ta sama grupa naukowców powtórzyła eksperyment na grupie 120 pacjentów z potwierdzoną klinicznie boreliozą. U 91% osób zaobserwowano całkowity lub znaczący spadek przeciwciał anty-VlsE w okresie 12–15 miesięcy po leczeniu.

NOWY test EUROIMMUN Lyme Trace ELISA stworzony został do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-VlsE. Obecnie badanie nie jest uwzględnione w żadnych kryteriach rozpoznania boreliozy, dlatego należy uważać je za dodatkowe. W oparciu o dostępne publikacje można zaproponować następującą strategię:

  • badanie przeciwciał anty-VlsE przed wdrożeniem antybiotykoterapii (po wykonaniu diagnostyki zgodnej z obowiązującymi standardami),
  • badanie przeciwciał anty-VlsE 6 miesięcy po leczeniu,
  • badanie przeciwciał anty-VlsE 12 miesięcy po leczeniu.

Jednokrotne wykonanie badania Lyme Trace ELISA nie przynosi kompletu oczekiwanych informacji, ponieważ pojedynczego wyniku nie interpretuje się jako dodatni czy ujemny. Celem badania jest monitorowanie zmiany poziomu przeciwciał anty-VlsE, dlatego poleca się postępowanie według powyższego schematu.

Jeżeli chodzi o interpretację wyników badania testem Lyme Trace, to uważa się, że przynajmniej czterokrotny spadek poziomu przeciwciał anty-VlsE może świadczyć o powodzeniu terapii.

Znajdź laboratorium wykonujące badanie Lyme Trace: http://boreliozaonline.pl/monitorowanie-skutecznosci-leczenia-boreliozy/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl