Przeciwciała IgG/IgM

Ostateczny wynik badania (po wykonaniu testu Westernblot), ujemny lub dodatni, świadczy jedynie o obecności lub braku specyficznych przeciwciał anty-Borrelia w surowicy pacjenta. W żadnym wypadku wynik pozytywny nie świadczy o chorobie.

Co oznacza dodatni wynik badania Westernblot?

Obecność przeciwciał w krwi nie musi być zawsze skojarzona z aktywną infekcją, nawet jeśli wykrywane są przeciwciała całkowicie specyficzne. Wyprodukowane w wyniku infekcji przeciwciała IgG mogą być stwierdzane we krwi nawet po 10, a niekiedy po 20 latach od momentu stwierdzenia choroby. Zdarza się też, że wykryte przeciwciała w klasie IgM (uznawane zwykle za marker aktywnej infekcji) mogą być przetrwałe i również nie wskazują na aktywne zakażenie. Nie zaleca się zatem monitorowania miana przeciwciał celem oceny skuteczności leczenia. Chorobę może stwierdzić jedynie lekarz specjalista na podstawie objawów i wyniku badań laboratoryjnych.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl