Schematy leczenia boreliozy

Decyzję o leczeniu podejmuje zawsze lekarz na podstawie objawów i wyniku badań laboratoryjnych. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zaleca następujący schemat leczenia:

Sprawdź, gdzie zrobisz test w kierunku boreliozy


Obraz kliniczny Lek Dawkowanie Droga Czas trwania terapii (dni)
 • Ukłucie przez kleszcza
obserwacja i uświadomienie możliwych objawów*
 • Liczne ukłucia kleszczy w rejonie endemicznym osoby spoza tego terenu
Doksycyklina 1 x 200 mg p.o. 1
 • Rumień wędrujący
 • Borrelial lymphocytoma
 • Porażenie nerwów czaszkowych
Amoksycylina 3 x 500 mg  (dzieci: 50 mg/kg/dz.) p.o 14-21
Doksycyklina 2 x 100 mg lub 1 x 200 mg p.o 14-21
Aksetyl cefuroksymu 2 x 500 mg (dzieci: 30 mg/kg/dz.) p.o 14-21
Azytromycyna** 1 dz. 2 x 500 mg
2-5 dz. 1 x 500 mg
(dzieci: 1 dz. 1 x 20 mg 2-5 dz. 1 x 10 mg)
p.o

5

Penicylina V 3 x 1000 mg p.o 14-21
 • Zapalenie stawów (pierwszy rzut)
Amoksycylina 3 x 500-1000 mg (dzieci: 50 mg/kg/dz.) p.o. 14-28
Doksycyklina 2 x 100 mg lub 1 x 200 mg p.o. 14-28
Aksetyl cefuroksymu 2 x 500 mg (dzieci: 30 mg/kg/dz.) p.o. 14-28
 • Neuroborelioza (zap. opon m.-rdz., mózgu, korzeni)
 • Zapalenie stawów (nawrót)
 • Zapalenie m. sercowego***
Ceftriaxone 1 x 2000 mg i.v. 14-28
Cefotaxime 3 x 2000 mg i.v. 14-28
Penicillin G 3-4 MU co 4 godz. i.v. 14-28
 • Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry
Amoksycylina 3 x 500-1000 mg p.o. 14-28
Doksycyklina 2 x 100 mg lub 1 x 200 mg p.o. 14-28
Ceftriaxone 1 x 2000 mg i.v. 14-28
Cefotaxime 3 x 2000 mg i.v. 14-28
Penicillin G 3-4 MU co 4 godz. i.v. 14-28
 • Zapalenie stawów oporne na antybiotykoterapię
niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inna terapia objawowa; należy poszukiwać innej przyczyny dolegliwości
* Ewentualne zastosowanie jednorazowej dawki doksycykliny (p.o. 200 mg) jest uzasadnione tylko w przypadku mnogiego pokłucia przez kleszcze podczas pobytu w rejonie endemicznym osoby pochodzącej spoza tego terenu.
** Azytromycyna jest zalecana wyłącznie w przypadku oporności na antybiotyki beta-laktamowe tylko w rumieniu wędrującym, gdzie ma potwierdzoną skuteczność.
*** Zapalenie mięśnia sercowego może być leczone do 21 dni, przy czym w przypadku szybkiej poprawy dopuszczalne jest kontynuowanie leczenia antybiotykami doustnymi (jak rumień wędrujący).

Sprawdź także:

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl